Tips voor loononderhandelingen

Enkele tips voor een geslaagde loon onderhandeling:
Salaris onderhandelingen zullen meestal pas gevoerd worden op het einde van een sollicitatieprocedure. Vaak zal echter reeds in een eerste gespreksfase je globale verwachting afgecheckt worden.  

Begin op het einde van een sollicitatiegesprek nooit zelf over verloning. Wacht tot de werkgever dit ter sprake brengt. Idealiter doet de werkgever als eerste een voorstel, maar vaak zal jij toch eerst een indicatie moeten geven van je globale verwachting.

Je kan dan best peilen naar het totale loonpakket dat de werkgever voorziet. Voorziet de werkgever naast de bruto verloning nog andere verloningsvormen? Bijvoorbeeld: een commissiesysteem, bedrijfsbonussen, maaltijdcheques, een groeps- of hospitalistieverzekeringen, netto onkosten vergoedingen, een bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, internetverbinding, 13e of 14e maand, enz… .

Pin je niet vast op één (bruto) bedrag bij het vermelden van je loonsverwachting maar werk met een marge, afhankelijk van deze extralegale voordelen.  Zo heb je onderhandelingsruimte voor later en kom je flexibeler over.

Niet voor alle functies kan er over loon onderhandeld worden. Indien er niet kan onderhandeld worden (vb. omdat er vastliggende barema’s of loonschalen gehanteerd worden binnen het bedrijf), zal de werkgever jou dit ook meedelen. Je zal dan meteen een loonvoorstel krijgen en er zal gevraagd worden of dit voldoet aan je verwachtingen. Krijg je een voorstel en is het je niet duidelijk of je nog kan onderhandelen, vraag dan gewoon of het loon nog bespreekbaar is.

Hou bij loononderhandelingen altijd rekening met de volgende zaken:

  • Loon is niet het enige wat telt. Hou rekening met andere factoren die belangrijk voor je zijn (werkuren, leer- of doorgroeimogelijkheden, nabijheid, jobinhoud,…). Voor je droomjob moet je misschien wat water bij de wijn doen.

  • Wees eerlijk, ook over je vorige verdiensten. Sommige bedrijven vragen een loonfiche van je vorige werkgever om een voorstel uit te kunnen werken.

  • Hou rekening met het totale loonpakket, dus niet enkel de bruto verloning maar ook de extralegale voordelen.

  • Heb je een hogere verwachting dan het aanbod, dreig dan niet te snel dat je wil afzien van de job. Zorg dat je in dialoog blijft. Stel je op als een gesprekspartner en doe pro-actieve voorstellen die een lager bruto loon zouden kunnen compenseren.

  • Kom je in aanmerking voor een tewerkstellingsmaatregel? Dit kan een interessante loonkostvermindering betekenen voor de werkgever.